El reiki actua sobre els bloquejos energètics que impedeixen la correcta absorció i projecció de l’energia individual.

Sovint, aquests bloquejos arriben a manifestar-se físicament en forma de lesions o malalties,
fins i tot com a afeccions de tipus emocional o mental.

Indicat en tot tipus d'afeccions físiques o emocionals.
Els seus efectes anàlgèsics i sedants indueixen un estat de profunda relaxació.

 

Angie Larrosa