filosofia i meditació

La filosofia ens ajuda a entendre com funciona la realitat i com funcionem nosaltres per tal que poguem fer canvis definitius en la nostra manera de viure. En aquest sentit, la filosofia budista ens proposa una estratègia per generar un canvi en els nostres patrons habituals, en la nostra mirada sobre la realitat. Per ajudar-nos a aconseguir-ho, ens ofereix dues eines que són inseparables: la meditació i la saviesa.

Tot i que la pràctica de la meditació té efectes calmants, mentre no erradiquem els vells hàbits, no aconseguirem una transformació autèntica. Per això és important que es recolzi en la filosofia, en una visió que ens permet veure quins són els aspectes a treballar per tal que hi hagi canvis radicals i definitius en les nostres vides.

Quan parlem de saviesa, en el budisme no ens referim a un coneixement intel·lectual, sinó al despertar d'una intel·ligència natural, més enllà de la visió subjectiva basada en les creences amb les qual ens relacionem amb la realitat.