Un dels objectius bàsics del sistema karuna, que es treballa en el primer nivell, és la connexió amb l'energia de la compassió i la transmissió d'aquesta energia a tots aquells que estiguin oberts a rebre-la, una mica com la pràctica tibetana de Dzogchen, Tonglen. Metafòricament podem dir que és la fase en la que "construïm un jardí per a l'ànima". Posem ordre en la nostra ment i ens alliberem de patrons latents en l'inconscient que ens impedeixen connectar amb la nostra realitat.

L'objectiu intermedi, que es treballa en el segon nivell, és l'aprofundiment en el karuna metta a través de pràctiques i meditacions, que permet consolidar un dels grans objectius d'aquest sistema: el desenvolupament de la compassió i de l'amor universal. Tornant a la imatge del jardí, en el segon nivell de karuna tenim el "tractament amoròs i compassiu del jardí de l'ànima", i experimentem una connexió profunda amb el nostre ésser real i amb la Terra.

El tercer nivell ens obre una porta molt interessant. L'objectiu màxim del sistema karuna no és només estar en connexió amb l'univers i amb la font de karuna, sinó també ser aquesta llum, viure en aquesta llum. Una altra vegada al jardí, amb la tercera connexió amb l'energia karuna, el nou mestre passa a "viure en el jardí de l'ànima i a collir dels flors d'aquest jardí". Comença a veure el món, les relacions socials i humanes, d'una manera transparent, comprèn i accepta tot el que s'esdevé amb plena consciència que cada persona és una cèl·lula perfecta d'un tot designat univers.