Les tècniques del reiki ens permeten canalitzar l'energia per transmetre-la a altres persones o a nosaltres mateixos.

Els efectes de l’aplicació del reiki van des de la relaxació profunda fins al creixement personal. El reiki actua sobre els bloquejos energètics que obstaculitzen el flux de l'energia individual. Sovint, aquests bloquejos arriben a manifestar-se físicament en forma de lesions o malalties.

En les teràpies amb reiki s'utilitzen els mateixos canals energètics que en altres tècniques orientals com l’acupuntura, el ki gong o el ioga. A mesura que aquests canals es van activant, l’energia individual de la persona es va reequilibrant.

Experiències recents, com els grups de voluntaris en hospitals han demostrat que les teràpies de reiki contribueixen a pujar les defenses del malalt i l’ajuden a afrontar tractaments agressius, com la quimioteràpia o la radioteràpia. Altres estudis afirmen que l’ús de teràpies energètiques accelera la regeneració dels teixits.