chakras

Els chakras són punts situats a la columna vertebral on s'entrecreuen diferents nadis, canals pels quals circula l'energia. En aquests punts es genera una interacció entre el cos físic i el cos subtil. A travès dels chakras rebem, transformem i projectem energia.

D'acord amb alguns mestres, cadascun d'aquests chakras ens connecta amb un nivell del cos subtil, amb un element, un color, uns òrgans concrets, un pla d’existència i una conceptualització. Diferents cultures representen els chakras de maneres diferents. Així, podem trobar des de representacions simbòliques molt el·laborades -que inclouen animals, deitats i pètals- fins a simples descripcions esquemàtiques.

Tot i que el nombre de chakras seria pràcticament incalculable, normalment se n'estudien 7 de principals. En àmbits new age, però, s'està treballant amb sistemes de 12 chakras o més. Aquí tractarem els 7 chakras principals d'una manera molt esquemàtica per aportar la informació suficient per començar a entendre el procés de la circulació de l'energia.

 

Mooladhara, el chakra arrel

El primer chakra, mooladhara, es coneix també com el chakra arrel. Se sitúa a la base del còccis i es projecta en forma cònica, obert cap a terra.

Cos físic · Element terra · Color vermell · Organs excretors · Connexió amb els instints de supervivència · Concepte de treball, família

 

Swadisthana, el chakra abdominal

El segon chakra, swadhisthana, es coneix també com el chakra abdominal. Se sitúa a la zona baixa de les vèrtebres lumbars i es projecta tant per la zona abdominal com per la zona sacro-lumbar de la columna vertebral.

Cos emocional · Element aigua · Color taronja · Organs reproductors · Connexió amb el subconscient · Concepte de plaer

 

Manipura, el plexe solar

El tercer chakra, manipura, es coneix també com el plexe solar. Se sitúa a les vèrtebres lumbars i es projecta tant per la zona melic-diafragma com per la zona lumbar.

Cos mental · Element foc · Color groc · Organs del sistema digestiu · Connexió amb la consciència · Concepte de poder

 

Anahata, el chakra del cor

El quart chakra, anahata, es coneix també com el chakra del cor o plexe cardiac. Se situa a les vèrtebres dorsals i es projecta tant per l’estèrnum com per l’espai entre els omòplats.

Cos astral · Element aire · Color verd · Organs del sistema respiratori i cardiac · Connexió amb la lleugeresa · Concepte de compassió

 

Visudhi, el chakra de la gola

El cinquè chakra, visudhi, es coneix també com el chakra de la gola. Se sitúa a la part baixa de les vèrtebres cervicals i es projecta tant per la base de la gola com per la zona de la sèptima cervical.

Cos del patró etèric · Element akasha · Color blau · Organs del sistema fonador · Connexió amb el so · Concepte d’expressió

 

Ajna, el chakra de l’entrecella

El sisè chakra, ajna, es coneix també com el chakra de l’entrecella o del tercer ull. Se sitúa al centre del cervell i es projecta tant per la zona de l’entrecella com per la zona occipital.

Cos celestial · Element mahat · Color porpra · Organs de tot el cap · Connexió amb el coneixement · Concepte d’intuició, projecció, visualització

 

Sahasrara, el chakra corona

El setè chakra, sahasrara, es coneix també com el chakra corona. Se sitúa a la part superior del crani i es projecta cap amunt.

Cos causal · Color blanc · Connexió amb la dimensió còsmica · Concepte d’espiritualitat