gokai, els cinc principis

Només per avui...
...no et preocupis
...expressa el teu agraïment
...no et deixis endur per la ira
...mostra respecte cap els altres éssers vius
...sigues honest en el teu treball

 

Mikao Usui recomanava la meditació diària en aquests cinc principis per tal d’evitar i prevenir les malalties i els desequilibris en la circulació de l'energia. Us suggerim algunes reflexions per guiar aquesta meditació.

 

“Només per avui...”

Podríem dir que aquesta afirmació és doble. D'una banda ens convida a renovar diàriament els nostres propòsits, la nostra motivació i, de l'altra, ens centra en el moment present -ens porta a prendre consciència que ja no podem actuar sobre el passat, que el futur és una il·lusió que creem nosaltres amb les nostres expectatives i que són les nostres accions en el present les que configuren el nostre futur.

“...no et preocupis”

La preocupació és una de les d’activitat mental més perjudicials, genera ansietat i tensió. Una preocupació excessiva es transforma en por, ens bloqueja i crea les condicions perquè els nostres temors es facin realitat.

“...expressa el teu agraiment”

Ens situem en una actitud permanent d’agraiment, no pel que rebem, sinò pel que som i el que sabem. Les emanacions de la gratitud harmonitzen el nostre entorn.

“...no et deixis endur per la ira”

La ira és una font destructiva que s’acumula en les nostres cèl·lules i una emoció que ens impedeix accedir a la claredat i la calma mental. És important canalitzar-la, no reprimir-la, per això són tant importants algunes pràctiques com la meditació, el reiki, el ioga, el qigong... La ira genera emanacions que contaminen tot el que hi ha al nostre voltant.

“...mostra respecte amb als altres éssers vius”

No som éssers aïllats sinò que estem en continua interacció amb tots els altres éssers que ens envolten. La nostra evolució espiritual depèn de la nostra manera de pensar, sentir, parlar i actuar en la nostra interacció amb els altres éssers. Tots els pensaments, les emocions, les paraules i les accions generen un karma per al futur. Ser amable amb els altres és ser amable amb un mateix.

“...sigues honest en el teu treball”

Tot el que fem i la nostra manera de treballar té un pes específic i afecta directament tot el que ens envolta. Hem d’intentar ocupar el nostre temps creixent, desenvolupant les nostres activitats i les nostres habilitats. Tot allò que sorgeix del treball honest és positiu. Hem d'intentar que, d'alguna manera, les nostres activitats siguin beneficioses per als altres éssers.