primer nivell

Alguns mestres diuen que el primer nivell és com un despertar, en el sentit que descobrim una nova manera de veure i entendre la  la nostra realitat. El primer contacte amb l'energia ens porta a la constatació experiencial que les fronteres entre físic i subtil no estan tant definides com podríem creure.

En la sintonització de primer nivell s’activen els nadis, de manera que l'energia comença a fluir cap a tots els chakras i va desbloquejant tot el sistema del cos subtil. Tradicionalment, en aquest nivell, s'ensenyen les posicions de les mans i tot un seguit de tècniques que faciliten la familiarització amb la circulació de l'energia.

Tot i que la sintonització és instantània, només la pràctica continuada farà que desenvolupem les capacitats recent adquirides i madurem aquesta nova visió. La durada mínima recomanada d'un primer nivell, des de la sintonització fins a la maduració seria d'uns 6 mesos.