meditació

 

En la tradició budista, la meditació és un mètode introspectiu per treballar amb la ment i aprendre a  a recuperar la calma i la claredat que són el nostre estat natural.

Per a aconseguir-ho, cal desaprendre la identificació amb les emocions pertorbadores (kleshas) i permetre que sorgeixin les nostres qualitats naturals.

Amb la pràctica de la meditació, desenvolupem la capacitat de prendre consciència del moment en què apareixen les emocions pertorbadores i podem anar treballant per arribar a erradicar l'hàbit de reaccionar impulsivament a aquestes emocions. Per tant, l'objectiu de la meditació consisteix en eliminar aquest hàbit i no en obtenir o generar alguna cosa.

Aquest mètode no és instantani. Cal dedicar-hi temps i pràctica, però condueix a aconseguir un estat d'autèntica calma, llibertat i harmonia -un anhel compartit per tots els éssers.